OŠ Anice Černejeve Makole

šola vedoželjnih, strpnih ...

pravičnih, solidarnih in odgovornih.

OBVESTILO STARŠEM UČENCEV OD 4. DO 8. RAZREDA

Spoštovani starši!

V ponedeljek, 1. 6. 2020, se bodo v šolo vrnili učenci 4. in 5. razreda, v sredo, 3. 6. 2020, pa tudi učenci 6., 7. in 8. razreda. Pouk bo potekal v matičnih učilnicah (učenci ne bodo prehajali iz razreda v razred in se delili) od 8.15 in najdlje do 12.30.

Na šoli bomo upoštevali priporočila NIJZ in skladno z njimi zagotavljali varnost za zdravje vseh v šoli. Zavedamo se, da se z vračanjem vseh učencev v šolo, povečuje tveganje za prenos bolezni, zato vas naprošamo, da nam priskočite na pomoč kjer koli zmorete, saj bo na ta način tveganje za okužbo manjše (otrok naj gre po pouku čim prej domov, otroka vključite v podaljšano bivanje samo v nujnih primerih, učenci naj v šolo pridejo peš oziroma čim manj koristijo šolske prevoze).

Da bomo lahko organizirali delo do ponedeljka oziroma srede, nujno potrebujemo nekaj podatkov. Vprašalnike vam bodo poslali razredniki preko sporočil v eAsistenu. O vseh podrobnostih boste obveščeni naknadno, ko bomo na osnovi vaših potreb načrtovali delo v šoli.

V ŠOLO SAMO ZDRAVI OTROCI

V prilogi vam posredujemo Sklep RSK za pediatrijo, v katerem so navedena zdravstvena stanja zaradi katerih se odsvetuje vračanje učencev v šolo.  Enako velja za učence, ki so sicer zdravi, imajo pa v skupnem gospodinjstvu nekoga, ki ima katero od navedenih zdravstvenih stanj. Ta podatek imate vi in ste ga dolžni upoštevati.

Izpolnjeno IZJAVO (glej prilogo) mora imeti vaš otrok v ponedeljek oziroma sredo s seboj, datirana mora biti na 1. 6. oziroma 3. 6. 2020. Izročil jo bo učitelju prvo šolsko uro. Če nimate možnosti izpisa izjave, jo  izpolnite, fotografirajte in pošljite razredniku po ePošti.

Verjamemo, da nam bo s skupnim močmi uspelo uspešno zaključiti to šolsko leto.

Ravnateljica Silvestra Samastur

 

IZJAVA STARŠEV

SKLEP RSK ZA PEDIATRIJO

Dostopnost