OŠ Anice Černejeve Makole

šola vedoželjnih, strpnih ...

pravičnih, solidarnih in odgovornih.

OBVESTILO STARŠEM

Učence in starše o dogajanju obveščamo preko modula Komunikacija v eAsistentu.
Na tej strani so objavljena obvestila javnega značaja in niso vezana izključno na učence ali njihove starše.

Dostopnost