OŠ Anice Černejeve Makole

šola vedoželjnih, strpnih ...

pravičnih, solidarnih in odgovornih.

OBVESTILO UČENCEM IN STARŠEM O POUKU V ŠOLI

Drage učenke in učenci, spoštovani starši!

Z veseljem vam sporočamo, da je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport osnovnim šolam, ki končujejo zimske počitnice, sporočilo, da se učenci od 1. do 9. razreda v ponedeljek, 22. 2. 2021, ponovno vračajo k pouku, ki bo potekal v prostorih šole. Na OŠ Anice Černejeve Makole bomo poskrbeli za prijeten prehod učencev nazaj v šolo, ob upoštevanju vseh higienskih priporočil v zvezi preprečevanja širjenja koronavirusa pa varne in primerne pogoje za delo. Vas pa naprošamo, da v šolo vstopajo le zdravi otroci.

Priporočamo, da za varen prihod in odhod iz šole v čim večji meri poskrbite starši sami. Organiziran je šolski prevoz, po ustaljenem voznem redu. Učenci si morajo pred vstopom na avtobus ali kombi razkužiti roke in ves čas prevoza nositi zaščitno masko. Starši v šolo ne smete vstopati, vsa komunikacija z učitelji naj poteka preko telefona ali eAsistenta.

Pouk bo potekal v matičnih učilnicah po urniku. V ponedeljek bodo imeli učenci prvo šolsko uro srečanje z razredničarko/razrednikom. Učenci bodo prejeli podrobnejša navodila glede ukrepov, ki jih bomo skupaj spoštovali, da se izognemo nepotrebnemu ponovnemu zapiranju šol. V šoli se bodo preobuli v copate. S seboj naj imajo tudi dodatna oblačila, saj moramo učilnice redno temeljito prezračevati. Poskrbljeno bo za pravilno umivanje rok, pravilno higieno kašlja, za ustrezno razkuževanje rok in vseh površin. Učenci morajo ob prihodu v šolo, odhodu iz šole in vsakem gibanju po šoli nositi zaščitne maske. V matičnem razredu, ki je opredeljen kot en mehurček, učencem ni potrebno nositi mask. V šoli bo poskrbljeno za zajtrk, malico in kosilo za vse učence, ki so na njih naročeni. V primeru, da vaš otrok v šoli ne bo imel zajtrka ali kosila, morate obrok odjaviti.

Prevzem otrok ob odhodu domov bo prav tako pred vhodom v šolo.

 

Spoštovani starši!

Verjamem, da veselje vseh nas ob ponovnem odprtju šol pretehta vse tiste ukrepe, ki nam morda niso najbolj všeč. V šoli se bomo potrudili, da otrokom povrnemo vse, kar so v času izobraževanja na daljavo pogrešali. Vas pa naprošamo, da otroku date pozitivno spodbudo in podporo v času vračanja v šolo ter zagotovite zaščitno masko, s katero smejo stopiti v šolski prostor. V imenu vseh sodelavcev se vam najlepše zahvaljujem za vašo pomoč in ves trud.

 

Dragi učenci!

Skupaj z vami se veselim ponedeljka, ko se ponovno srečamo v šolskih klopeh.

Lep pozdrav, ravnateljica Silvestra Samastur

Dostopnost