OŠ Anice Černejeve Makole

šola vedoželjnih, strpnih ...

pravičnih, solidarnih in odgovornih.

OBVESTILO ZA STARŠE, UČENCE, ZAPOSLENE – UPORABA MASK

Spoštovani!

Vlada je sprejela nov odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2,  ki prične veljati 5. 3. 2021. Po novem je uporaba zaščitnih mask:

- za učence od 6. do 9. razreda v prostorih šole obvezna ves čas pouka (torej tudi v učilnici in ne več samo na hodnikih in drugih skupnih prostorih kot je veljalo do sedaj),

- za učence od 1. do 5. razreda je uporaba mask obvezna, ko so izven matičnega oddelka (prihod v šolo, drugi prostori šole, .. nošnja mask v razredu za njih ni obvezna, se pa priporoča),

- za vse zaposlene je uporaba mask na delovnem mestu obvezna.

Ponovno vas bi želeli opozoriti, da naj v šolo pridejo samo zdravi otroci in zdravi zaposleni.

Prosimo za odgovorno ravnanje, spoštovanje ukrepov in priporočil, da bo pouk lahko potekal v šoli.

Ravnateljica Silvestra Samastur

Dostopnost