OŠ Anice Černejeve Makole

šola vedoželjnih, strpnih ...

pravičnih, solidarnih in odgovornih.

POČITNIŠKI KOLEDAR ZDRAVJA

Dostopnost