OŠ Anice Černejeve Makole

šola vedoželjnih, strpnih ...

pravičnih, solidarnih in odgovornih.

Pogovorne ure

DOPOLDANSKE GOVORILNE/POGOVORNE URE V ŠOLSKEM LETU 2021/22:

#PONTORSREČETPET
1. Mateja Krajnc Silvestra Samastur
2.   Diana Slaček Aljoša Hodnik
3. Barbara Gmeiner Kline Klementina Mlaker   Irena Ravnikar,

Andrej Šafhalter

4. Snežana Rajaković   Petra Bercko Beranič,

Nataša Kosajnč

Vera Kunstek
5. Barbara Beckler,

Mišela Jeza,

Anita Koren,

Klara Toplak

Jasmina Železnik  Boštjan Stražišar
6.

Dopoldanske pogovorne ure

 

Dostopnost