OŠ Anice Černejeve Makole

šola vedoželjnih, strpnih ...

pravičnih, solidarnih in odgovornih.

POUK NA DALJAVO

Spoštovani starši!

Vlada RS je zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni Covid-19 sprejela nov Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter v univerzah in visokošolskih zavodih. Odlok velja od 1. 4. 2021 do 11. 4. 2021. V tem času bo pouk potekal na daljavo (v prvem razredu preko spletne učilnice v eAsistentu, za učence od 2. do 9. razreda preko Microsoft Teamsov). Učenci so prejeli prilagojene urnike, kjer so z rdečim označena video konferenčna srečanja.

V primeru kakršne koli težave prosimo, da se čimprej obrnete na razrednika.

Hvala za razumevanje, ostanimo odgovorni in zdravi. Lepo vas pozdravljamo in vam želimo lepe velikonočne praznike.

Ravnateljica Silvestra Samastur

Dostopnost