OŠ Anice Černejeve Makole

šola vedoželjnih, strpnih ...

pravičnih, solidarnih in odgovornih.

SEZNAM GRADIV – ŠOLSKO LETO 2024/2025

SPOŠTOVANI STARŠI/SKRBNIKI NAŠIH UČENCEV!

Ob koncu šolskega leta pripravimo sezname učbenikov, delovnih zvezkov in ostalih potrebščin, ki jih bodo v prihodnjem šolskem letu potrebovali vaši otroci.

Izposoja učbenikov je za učence od 1. do 9. razreda tudi letos brezplačna. Naročilnico za izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada ste izpolnili že v preteklih šolskih letih in velja ves čas šolanja vašega otroka na OŠ Anice Černejeve Makole oz. do vašega pisnega preklica.

Starše učencev 1., 2. in 3. razreda obveščamo, da bo delovne zvezke priskrbela šola in jih starši ne kupujete. Delovne zvezke bodo učenci brezplačno prejeli 1. šolski dan.

Prosimo, da v izogib nevšečnostim pri nakupu uporabite sezname, ki jih je pripravila šola, saj so različni ponudniki pripravili različne ponudbe.

Za vse dodatne informacije vam je na voljo skrbnica učbeniškega sklada Barbara Gmeiner Kline na tel. št. 028033110.

Delovne zvezke in šolske potrebščine lahko naročite tudi preko povezave:

Kopija-nova

Mladinska knjiga 

POMEMBNO: Pri naročanju si pomagajte s seznami, ki jih je pripravila šola.

SEZNAMI

 

Dostopnost