OŠ Anice Černejeve Makole

šola vedoželjnih, strpnih ...

pravičnih, solidarnih in odgovornih.

SPLETNO PREDAVANJE STARŠEVSKI NADZOR PRI UPORABI TEHNOLOGIJ: DA ALI NE?

Dostopnost