OŠ Anice Černejeve Makole

šola vedoželjnih, strpnih ...

pravičnih, solidarnih in odgovornih.

SPREMEMBA VOZNEGA REDA AVTOBUSOV OD 17. 9. 2020 DALJE