OŠ Anice Černejeve Makole

šola vedoželjnih, strpnih ...

pravičnih, solidarnih in odgovornih.

USPEŠEN ZAČETEK POUKA NA DALJAVO

Spoštovani starši in učenci!

Na šoli smo z vašo pomočjo, razumevanjem in potrpežljivostjo vpeljali učenje na daljavo. Z veseljem objavljamo statistični podatek, da se na daljavo lahko učijo vsi naši učenci, saj so uspešno prevzeli naloge.

Učitelji smo preko eAsistenta v modulu komunikacija ustvarili kanale, kjer se nalagajo vsebine in je omogočena komunikacija učencev z učitelji. Kanali so ustvarjeni tudi za oddelke podaljšanega bivanja, kjer učitelji podajo veliko napotkov za ustvarjalno in aktivno preživljanje prostega časa. Knjižničarka Barbara je v kanalu pripravila napotke za opravljanje bralne značke in eko bralne značke.

Staše prosimo, da svojim otrokom pojasnite, zakaj je tudi v tem času učenje pomembno, jim stojite ob strani in jih spodbujate tudi takrat, ko jim bo motivacija za šolsko delo upadla. Vztrajajte, da bodo pri delu čim bolj samostojni. Predlagamo, da vzpostavite dnevno rutino, torej da se dogovorite, kdaj bo otrok opravljal delo za šolo, in se potem tega tudi držite. Nič ni narobe, če kakšen dan otrok ne bo opravil vseh zadanih nalog, pomembno pa je, da vsi zavzamemo odgovoren odnos do dela in učenja.

Ker se zavedamo, da je novonastala situacija težka ne samo za nas odrasle temveč tudi za naše otroke, je tako vam kot otrokom preko e-pošte na voljo tudi naša svetovalna delavka Petra Bercko Beranič, ki bo skušala odgovoriti na vaša vprašanja in vam pomagati v stiski. Pišete ji lahko na: petra.bercko@os-makole.si.

Prav tako vas vabimo, da redno spremljate našo spletno stran www.os-makole.si, kjer bomo na prvi strani sproti objavljali pomembna obvestila, v zavihku Svetovalna služba pa koristne informacije in napotke o učenju, organizaciji dela ipd.

Skupaj zmoremo. Ostanite zdravi.

Ravnateljica Silvestra Samastur

Dostopnost