OŠ Anice Černejeve Makole

šola vedoželjnih, strpnih ...

pravičnih, solidarnih in odgovornih.

V TOREK, 20. 9. 2022, PEŠ V ŠOLO

Datum: 16. 9. 2022

OBVESTILO STARŠEM

V TOREK, 20. 9. 2022, PEŠ V ŠOLO

Občina Makole sodeluje v Evropskem tednu mobilnosti. Svet za preventivo nam je pripravil številne aktivnosti, ki jih vnašamo v vzgojno izobraževalni proces. Naše učence bo nagovoril policist, izvedli bomo akcijo Ulice otrokom, tehniške dni na temo prometa, športni dan namenjen trajnostnemu prometu, v TOREK, 20. 9. 2022, pa bomo v šolo in iz nje šli peš (torej šolski avtobusi v torek, 20. 9. 2022, ne vozijo). Navodila za akcijo PEŠ V ŠOLO IN IZ NJE vam naj bi posredovali predsedniki vaških odborov.

Silvestra Samastur, ravnateljica

Dostopnost