OŠ Anice Černejeve Makole

šola vedoželjnih, strpnih ...

pravičnih, solidarnih in odgovornih.

OBVESTILO O VRNITI VSEH UČENCEV V ŠOLO

Spoštovani starši!

V sredo, 3. 6. 2020, pričenjajo z izobraževanjem v šoli še učenci od 6. do 8. razreda. Znova bo združenih vseh 150 učencev in 26 zaposlenih. Pri izvajanju pouka in drugih dejavnosti na šoli bomo še naprej upoštevali vsa priporočila NIJZ. Osnovno vodilo ostaja, da pridejo v šolo samo zdravi otroci. Učenci, ki se bodo v šolo vozili s šolskim prevozom, morajo na avtobusih in kombijih nositi zaščitne maske. Ob vstopu in izstopu iz avtobusa si morajo razkužiti roke. Šolski prevozi bodo potekali po ustaljenih voznih redih. Zaradi omejitev števila oseb na avtobusih, vas prosimo, da jih po svojih zmožnostih sami pripeljete v šolo. Vstop v šolo je mogoč samo za učence in zaposlene.

Splošne informacije:

- Učenci pridejo v šolo ob 8.10 (izjema so prijavljeni učenci v jutranje varstvo, ti gredo v učilnico št. 6, in učenci vozači, ki gredo do 7.50 v učilnico št. 3). Učenci vstopijo v šolo sami, si razkužijo roke in gredo v matične učilnice svojega oddelka. S seboj morajo prinesti podpisano Izjavo staršev pred vstopom otroka v šolo, ki je priloga tega dopisa. V primeru, da starš ne podpiše te Izjave, otrok ne more prisostvovati pouku.

- Pouk bo za vse učence potekal v matični učilnici razreda (celoten razred bo ves čas skupaj). V učilnicah bodo klopi razporejene s priporočljivo varnostno razdaljo, prav tako bo v učilnici določen sedežni red, ki se mora ohranjati ves čas trajanja pouka.  Klasičnih odmorov ne bo, saj bodo učenci ostajali v razredu, v razredu se bodo menjavali učitelji. Pouk se bo izvajal po veljavnem urniku. Izjema so izbirni predmeti.

- Šola do konca šolskega leta ne bo izvajala nenujnih dejavnosti, kot so interesne dejavnosti, šola v naravi, kolesarski izpit, ekskurzije, skupinske prireditve, proslave ipd.

- Učenci se v šoli ne bodo preobuvali v copate. Garderobe ne bodo v uporabi. Garderobne omarice bodo izpraznili po razporedu, ki ga bomo določili naknadno. Zaradi pogostega zračenja učilnic priporočamo, da imajo učenci s seboj dodatna topla oblačila (jopico ali jakno), ne prinašajo pa športne opreme (zaprte so tudi telovadnice).

- Priporočamo tudi, da imajo učenci s seboj plastenko z vodo za pitje, katero vsak dan po prihodu iz šole operite z vročo vodo.

- Učenci bodo uporabljali izključno vnaprej določene toaletne prostore, kjer bo prav tako potrebno upoštevati medsebojno razdaljo in ostale ukrepe za preprečitev virusa.

- Prehrana bo potekala v skladu s prijavami na obroke. Učenci bodo na kosilo hodili po novem urniku, da bomo v skladu z navodili NIJZ preprečili pretirano mešanje skupin.

- Roditeljski sestanki in druge oblike srečanj (sestanki sveta staršev oz. zavoda) bodo izvedeni s pomočjo dopisnih sej in ne v živo.

- Prevzem otrok ob odhodu domov bo prav tako pred šolo. Če otrok ne bo imel kosila in ne bo vključen v oddelek podaljšanega bivanja, ga ob 12.15 prevzamete pred šolo.

 

ČE OTROK ZBOLI DOMA, V ŠOLI

Če vaš otrok zboli, naj ostane doma. Če bomo v šoli opazili pri učencu povišano temperaturo,  znake akutne okužbe dihal in/ali druge bolezenske znake, vas bomo poklicali po telefonu, da pridete ponj.  Ko pridete k šoli, pokličete na isto telefonsko številko, s katere smo vas poklicali. Učenca bomo pripeljali do  izhoda iz šole. Otrok vas bo počakal v izolaciji, z njim bo eden od zaposlenih na šoli. Vi se boste po telefonu posvetovali z otrokovim izbranim zdravnikom. Če bi bila potrjena okužba s Covid- 19, morate o tem obvestiti ravnateljico na telefon 031 783 887 ali 02 80 33 101. V tem primeru bo NIJZ izvedel epidemiološko preiskavo.

Veselimo se prihoda vseh učencev v šolo. Naredili bomo vse, da se bodo dobro počutili, predvsem pa naredili vse, kar je v naši moči, da ohranimo zdravje.

Ravnateljica Silvestra Samastur

IZJAVA STARŠEV

Dostopnost