OŠ Anice Černejeve Makole

šola vedoželjnih, strpnih ...

pravičnih, solidarnih in odgovornih.

OBVESTILO – PEŠ V ŠOLO, DAN ŠPORTA

Dostopnost